Aleyah by Chomkwan ร้านอาหารฮาลาล สไตล์โมร็อกโก ที่มีอาหารทั้งตะวันออก และตะวันตกให้ลิ้มลอง อยากท้าให้ทุกคนมาลองเปิดประสบการณ์ที่ถึงรสถึงเครื่องด้วยตัวคุณเอง!

ที่อยู่ ร้าน Aleyah by Chomkwan ตั้งอยู่ในด่านทางด่วนประชาชื่อขาออก The rest area ก่อนลงแครายด่าน 10 บาท จ่ายเงินแล้วชิดซ้ายเข้าตรงปั้ม ปตท. หรือ วิ่งขึ้นทางด่วนข้าง รพ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10:00 am - 10:00 pm 10:00 am - 10:00 pm 10:00 am - 10:00 pm 10:00 am - 10:00 pm 10:00 am - 10:00 pm 10:00 am - 10:00 pm 10:00 am - 10:00 pm
  • Person -
  • Address ทางด่วนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.