ร้านครัวสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด อาหารมุสลิม สตูล Verified

ร้านครัวสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด อาหารมุสลิม สตูล

เมนูจานเด็ด แกงตอแมะห์ ฆูลาตอแมะห์

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10:00 am - 8:00 pm 10:00 am - 8:00 pm 10:00 am - 8:00 pm 10:00 am - 8:00 pm 10:00 am - 8:00 pm 10:00 am - 8:00 pm 10:00 am - 8:00 pm
  • Address 169 ถนนยาตราสวัสดี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.