ร้านครัวกาหลง อาหารมุสลิม สตูล ฮาลาล Claim

ร้านครัวกาหลง อาหารมุสลิม สตูล เมนูจานเด็ด ข้าวหมกแพะ

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
8:00 am - 5:00 pm 8:00 am - 5:00 pm 8:00 am - 5:00 pm 8:00 am - 5:00 pm 8:00 am - 5:00 pm 8:00 am - 5:00 pm 8:00 am - 5:00 pm
  • Address 222 ถนนยุทธการกำธร ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.